PADI 5 Star Instructor Development Dive Resort

PADI 5 Star Instructor Development Dive Resort

PLANET DIVERS jako pierwsza polska baza nurkowa za granicą uzyskała status
PADI Five Star Instructor Development Dive Resort.Terminy PADI IDC i Tec Instructor Course: 25.6.-9.7.2019, następny od 26.11.2019

Speciality Instructor

Instruktor Specjalizacji PADI jest instruktorem, który spełnił wymagania konieczne do nauczania i nadawania certyfikatów w ramach kursów specjalistycznych PADI. Instruktorzy ci zdobyli wysoki poziom wiedzy z danej dziedziny nurkowania i mogą nauczać innych w tym zakresie. Instruktorzy muszą składać podanie dotyczące każdej specjalizacji, której chcieliby nauczać.
PADI opracowało kilkanaście standardowych kursów specjalistycznych, do nauczania których dostępne są materiały dla Instruktorów i dla kursantów. Dodatkowo istnieje możliwość autorskich specjalizacji, napisanych przez danego Instruktora w dziedzinie, w której osiągnął on wysoki poziom wiedzy i umiejętności.

Specjalizacje PADI to:

 • Nurkowanie na Wysokości
 • Nurkowanie z Łodzi
 • Nurkowanie w Jaskiniach
 • Nurkowanie Głębokie
 • Podwodna Fotografia Cyfrowa
 • Nurkowanie ze Skuterem
 • Nurkowanie w Prądzie
 • Nurkowanie w Suchym Skafandrze
 • Nurkowanie na Mieszankach Nitroksowych
 • Specjalista Sprzętowy
 • AWARE - Identyfikacja Ryb
 • Nurkowanie Podlodowe
 • Nurkowanie Wielopoziomowe
 • Nurkowanie Nocne
 • Poszukiwanie i Wydobywanie
 • Nurkowanie na Rebreatherach o Obiegu Półzamkniętym
 • Podwodny Przyrodnik
 • Podwodna Nawigacja
 • Podwodna Fotografia
 • Podwodne Filmowanie
 • Nurkowanie na Wrakowe
 • Inne kursy Specjalistyczne
 • Specjalizacje Autorskie

Instruktorzy PADI mogą uzyskać certyfikację jako Instruktorzy Specjalizacji poprzez uczestnictwo w kursie na Instruktora Specjalizacji (Specialty Instructor Training Course), który jest prowadzony przez Course Director’a PADI lub wysyłając do PADI odpowiednie podania.

Wymagania wstępne uczestnictwa w szkoleniu na Instruktora Specjalizacji

Uczestnictwo w kursie szkoleniowym specjalizacji instruktorskich jest wysoce polecane, ale nie wymagane. Podczas tego kursu doświadczony Course Director pokazuje w teorii i w praktyce techniki, procedury, standardy, marketing i metodykę nauczania kursów specjalistycznych.
Aby uczestniczyć w większości powyższych kursów kandydat musi posiadać stopień Instruktora (certyfikowani/odnowieni od 1995) z aktualnym członkostwem lub posiadać stopień Underwater Instructor (albo Instruktora o wyższym poziomie certyfikacji, o odnowionym członkostwie) lub mieć ukończony kurs IDC w ciągu ostatnich 12 miesięcy.


PLANET DIVERS

» Planet Divers

RSS feed

Kursy walut


100USDunable to connect
100EURunable to connect
100GBPunable to connect
100RUBunable to connect