PADI 5 Star Instructor Development Dive Resort

PADI 5 Star Instructor Development Dive Resort

PLANET DIVERS jako pierwsza polska baza nurkowa za granicą uzyskała status
PADI Five Star Instructor Development Dive Resort.Terminy PADI IDC i Tec Instructor Course: 25.6.-9.7.2019, następny od 26.11.2019

Master Scuba Diver Trainer

Master Scuba Diver Trainers (MSDT) są Instruktorami PADI, którzy posiadają co najmniej pięć certyfikacji jako Instruktor Specjalizacji, które pozwalają im na prowadzenie szkolenia wymaganego do uzyskania stopnia Master Scuba Diver.

Uwaga: Certyfikacje jako Instruktor Doskonałej Pływalności, Projektu AWARE Ochrona Raf Koralowych oraz Projektu AWARE nie spełniają tego warunku.

Aby uzyskać certyfikację instruktorską na poziomie Master Scuba Diver Trainer, instruktor musi:

  • Posiadać stopień Instruktora OWSI o odnowionym statusie nauczycielskim
  • Posiadać stopień Instruktora Specjalizacji w co najmniej pięciu dziedzinach (certyfikacje jako Instruktor Doskonałej Pływalności, Projekt AWARE oraz Projekt AWARE Ochrona Raf Koralowych nie spełniają tego warunku).
  • Jako instruktor wydać co najmniej 25 certyfikacji PADI. Nie więcej niż 5 z 25 może być nienurkowych. Maksymalnie 5 certyfikatów programu PADI Seal Team i Master Seal Team może być zaliczone na ten poczet.

PLANET DIVERS

» Planet Divers

RSS feed

Kursy walut


100USDunable to connect
100EURunable to connect
100GBPunable to connect
100RUBunable to connect