PADI 5 Star Instructor Development Dive Resort

PADI 5 Star Instructor Development Dive Resort

PLANET DIVERS jako pierwsza polska baza nurkowa za granicą uzyskała status
PADI Five Star Instructor Development Dive Resort.Terminy PADI IDC i Tec Instructor Course: 25.6.-9.7.2019, następny od 26.11.2019

PADI IDC Staff Instructor

Instrutorzy PADI IDC Staff to PADI Master Scuba Divers Instruktorzy, którzy ukończyli kurs IDC Staff Instruktora.

Planet Divers Dahab: kurs PADI IDC
Kurs PADI IDC, Dahab
Podczas szkolenia IDC Staff instruktorzy przechodzą przez cały program IDC PADI oraz uczą się asystowania podczas szkoleń instruktorów. IDC Staff instruktorzy pracują z PADI Course Dicectorami pomagając kandydatom na instruktorów rozwijać ich umiejętności. IDC Staff instruktorzy są również uprawnieni do szkolenia Asystentów Instruktora PADI.

Aby wziąć udział w kursie na Instruktora PADI IDC Staff, kandydat musi:

  • Posiadać stopień Master Scuba Diver Trainer PADI o odnowionym członkostwie.
  • Zgodzić się przeprowadzać wszystkie kursy oraz programy PADI zgodnie ze standardami i filozofią zawartą w Przewodniku Instruktorskim.
  • Zgodzić się na stosowanie wszystkich dostępnych materiałów szkoleniowych PADI w ramach systemu szkoleniowego nurków PADI.

Kurs Instruktora Staff IDC podzielony jest na cztery części: ocena wstępna, szkolenie teoretyczne, szkolenie dotyczące oceny oraz obecność na kursie IDC. Jako, że jednym z wymogów jest uczestniczenie w kursie IDC, kurs na Instruktora Staff IDC musi odbywać się w ramach faktycznego kursu IDC. Kandydaci na Staff Instruktora muszą pozytywnie zaliczyć wszystkie wymagania kursowe, aby uzyskać certyfikację na tym poziomie.

 

 


PLANET DIVERS

» Planet Divers

RSS feed

Kursy walut


100USDunable to connect
100EURunable to connect
100GBPunable to connect
100RUBunable to connect