PADI 5 Star Instructor Development Dive Resort

PADI 5 Star Instructor Development Dive Resort

PLANET DIVERS jako pierwsza polska baza nurkowa za granicą uzyskała status
PADI Five Star Instructor Development Dive Resort.Terminy PADI IDC i Tec Instructor Course: 25.6.-9.7.2019, następny od 26.11.2019

PADI Emergency First Response Instructor (EFR)

Instruktorzy EFR mogą prowadzić kursy EFR dla każdego kto chce lub potrzebuje otrzymać przeszkolenie w zakresie technik udzielania pierwszej pomocy i resuscytacji niemowlętom, dzieciom i dorosłym, w tym podstawowej wtórnej pierwszej pomocy.

PADI EFR Instructor Course
PADI Emergency First Response Instructor Course

Szkolenie EFR jest dostępne dla każdego kto jest w stanie spełnić wymagania przedwstępne. Kursy EFR spełniają wymagania PADI w zakresie wymagań przedwstępnych kursów PADI Rescue Diver, Divemaster i OWSI. Instruktorzy EFR mogą również uzyskać dodatkowe uprawnienia do nauczania specyficznych kursów spełniających wymagania prawne dot. szkoleń pracowniczych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Do tego może być wymagane dodatkowe szkolenie lub uzyskanie dodatkowych kwalifikacji.

Aby wziąć udział w kursie na Instruktora EFR, kandydat musi:

  • Ukończyć pozytywnie kurs Emergency First Response Primary Care (CPR) dla dorosłych i dla niemowląt/dzieci w okresie ostatnich 24 miesięcy.
  • Ukończyć pozytywnie kurs Emergency First Response Secondary Care (pierwsza pomoc) dla dorosłych i dla niemowląt/dzieci w okresie ostatnich 24 miesięcy.
  • Mieć ukończone 18 lat.

Uwaga: Praktykujący w zawodach medycznych, nie muszą kończyć kursów EFR w okresie ostatnich 24 miesięcy. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Przewodniku "EFR Instructor Trainer Guide". Obecni instruktorzy innych organizacji szkoleniowych w zakresie resuscytacji/pierwszej pomocy, mogą uzyskać stopień Instruktora EFR poprzez uczestnictwo w kursie "Instructor Crossover".

Kursy na Instruktora EFR może przeprowadzać Course Director PADI, który jest równocześnie Trenerem Instruktorów EFR. Kurs na Instruktora EFR uczy kandydatów jak przeprowadzać kursy: Emergency First Response Priamry Care (CPR), Secondary Care (First Aid) and Care for Children.

Po ukończeniu kursu kandydat wysyła do PADI odpowiednie podanie podpisane przez prowadzącego szkolenie Course Director`a wraz ze zdjęciem dowodowym oraz odpowiednią opłatą rejestracyjną.

 


PLANET DIVERS

» Planet Divers

RSS feed

Kursy walut


100USDunable to connect
100EURunable to connect
100GBPunable to connect
100RUBunable to connect